Aroka Sp. z o.o. - zakład pracy chronionej

AROKA Sp. z o.o. zatrudnia pracowników legalnie - na umowy o pracę. Są to najczęściej osoby z długim stażem zatrudnienia w Spółce. Firma przywiązuje dużą wagę do kontroli oraz nadzoru pracy pracowników szeregowych (samochody służbowe patrolowe).

Pracownicy są przeszkoleni, przechodzą badania okresowe, są umundurowani i wyposażeni w sprzęty techniczne wspomagające ich pracę (systemy telewizji przemysłowej, systemy kontroli dostępu KD, systemy alarmowe itp.) oraz urządzenia (radiotelefony, komórki służbowe, zamiatarki, szorowarki, ciągniki, kosiarki itp.).


Nasze wyposażenie