Aroka Sp. z o.o. - zakład pracy chronionej

Jesteśmy zakładem pracy chronionej i zatrudniamy osoby niepełnosprawne. W związku z powyższym jesteśmy podmiotem uprawnionym na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 766 z późniejszymi zmianami) do udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Średnia ulga w bieżącym roku wynosi 80 % od wartości usługi wykonywanej przez naszą firmę.


Przykład:
Wartość usługi w danym miesiącu – 10.000 złotych netto.
Przykładowa wartość ulgi za dany miesiąc – ok. 65 %.
Koszt faktyczny usługi po uwzględnieniu ulgi – ok. 3500,00 złotych netto.


Powyższa ulga może być wykorzystana przez ukres 6 miesięcy od daty wystawienia w/w ulgi (art. 22, pkt. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 766 z późniejszymi zmianami).